معرفی معاونت سما تهران

معرفی معاونت سما تهران

معاونت تهران
معاونتی کیفیت مدار است که در راستای تفکر خلاق قدم برمی دارد .
هدف معاونت تهران در راستای ارتقا کیفی آموزشی پژوهشی فرهنگی با تدبیر و برنامه ریزی جهت رشد و بالندگی مدارس کارآفرین و موثر جهت تحقق آرمان های آموزشی و پرورشی برای ساختن مدارس پویا شکل گرفته است .
شرح فعالیت :
آموزشی فرهنگی پژوهشی : هدف گذاری میزان موفقیت دانش آموزان در آزمونها
شرکت در مسابقات علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی
ارتقا دانش آموزان در دوره های زبان آموزی
ارتقا دانش آموزان در حیطه های فرهنگی ورزشی
هدفمند کردن و جهت دادن به تربیت بدنی مدارس با استفاده از نیروهای متخصص و طرح خلاقانه امور ورزشی
ارتقا آموزش مفاهیم و درک موثر دانش آموزان از درس
هدف گذاری در امر فناوری و ICDL
هدف گذاری در آزمونها و ارزشیابی دانش آموزان
هدف گذاری کارگاه های آموزشی و آموزش نیروهای زبده و متخصص و متعهد
هدف گذاری برنامه های مشاوره و آموزش خانواده
هدف گذاری مهارتها و تشویق مهارت آموزی جهت دانش آموزان
ارتقا فرهنگ نماز و اخلاق و روان خوانی قرآن در مدارس
هدف گذاری بر انجمن اولیا و مربیان
جهت دادن به سلامت ، تندرستی ، ایمنی مدارس
نظم و انضباط مالی و اداری
پاسخگویی به موقع به مکاتبات و تکریم ارباب رجوع