آشنایی با معاون سما تهران

آشنایی با معاون سما تهران

سوابق اجرایی و تحصیلی دکتر محمد مراد شیخی به شرح ذیل می باشد:

  
وی دارای دکتری مهندسی مکانیک(نفر اول) با گرایش ابزار دقیق از دانشگاه تربیت مدرس تهران، عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی تهران، عضو بنیاد ملی نخبگان ایران، مخترع و طراح یاتاقان مغناطیسی در ایران، طراح سیستم تعلیق مغناطیسی برای کاربرد در قطارهای سریع مغناطیسی، مخترع و طراح سنسورهای مغناطیسی و ارتعاشی ، طراح و سازنده ده ها طرح ملی در ایران در زمینه صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، صنعت و معدن، صنایع نظامی .
مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در امور زیر بنایی
مشاور پژوهش شرکت ملی گاز ایران
مشاور صنایع دفاع
مشاور وزارت ارشاد در زمینه نشریات تخصصی
دبیر میز نخبگان لرستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام
معاون دانشگاه فرهنگیان کشور
ریس دانشگاه فرهنگیان تهران
معاون دانشگاه پیام نور استان تهران
ریس دانشگاه پیام نور استان لرستان
مدیر فرهنگی دانشگاه شهیر رجایی تهران
دارای دیدگاه های علمی در زمینه مشکلات موجود در بعضی از وزارتخانه ها و راهکارهای حل انها از جمله،
ارائه برنامه و مشاوره در زمینه موانع تولید در ایران به مرکز پژوهش های مجلس
مشاوره به مرکز پژوهش ها در زمینه بودجه سالیانه کشورجهت ارائه به مجلس
مشاوره به اتاق فکر وزارت نیرو در ارائه راهکار به وزارت نیرو در حل مشکل اب کشور و تهران
مشاوره به وزارت علوم در ارائه برنامه های وزارت علوم
مشاوره به وزارت آموزش و پرورش در زمینه نیروی انسانی و ارائه راهکار برای ساماندهی و تقویت معیشت فرهنگیان
مشاوره و ارائه ایده برای سازمان میراث فرهنگی در زمینه حل مشکل اب شوشتر
ارائه راهکار به استانداری خوزستان در زمینه حل مشکل بخشی از زمین های غیر قابل استفاده ان استان
ارائه ۱۵ ایده و بیان دیدگاه به استانداری لرستان در زمینه رفع موانع توسعه یافتگی لرستان و ارائه راهکار.