اخبار معاونت

دبیرستان زیست پزشکی ویژه رشته تجربی راه اندازی شد.

دبیرستان زیست پزشکی ویژه رشته تجربی راه اندازی شد.

در راستای هدف توسعه و راه اندازی مدارس ، سما تهران اولین مرکز آموزشی زیست پزشکی ویژه رشته تجربی با همکاری واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد و پژوهشگاه انستیتو پاستور ایران با پذیرش متقاضی راه اندازی نمود.

جذب نیرو

جذب نیرو

فراخوان جذب نیروی خدمتگزار و سرايدار
ثبت نام

ثبت نام

مدارس سما تهران در کلیه پایه های تحصیلی ثبت نام می کنند