راه یابی مقاله پژوهشی دانش آموزان دبیرستان سما 2 پسران به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی

۱۳۹۹/۷/۲۳ ۱۴:۱۱ ۱۶۲

 بنا به گزارش "اسماعیل بنایی "رابط پژوهشی دبیرستان دوره دوم سما 2 پسران ، مقاله تیم پژوهشی دانش آموزان دانیال امانی ، ماهان مرزبان و سینا فاطمی با عنوان " استحصال آب شیرین از مه به وسیه تورهای ساخته شده از الیاف هیدوفیلیک و هیدوفوبیک با استفاده از فناوری نانو " در مرحله استانی برگزیده و به مرحله کشوری بیست دومین جشنواره خوارزمی راه یافت . بنایی افزود : دانش آموزان تیم پژوهشی برای شرکت در جشنواره خوارزمی از تابستان سال 98 با هدایت و راهنمایی مهندس سعید آمار لویی فعالیت شان را آغاز و در اردیبشهت سال 99 به پایان رسانده اند و علاوه بر بهره مندی از امکانات آزمایشگاهی دبیرستان ، از آزمایشگاه های دانشگاه تهران و شریف نیز استفاده کرده اند. شایان ذکر است مرحله کشوری جشنواره دانش آموزی خوارزمی در آذرماه برگزار می گردد.