بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از مدارس سما تهران

۱۳۹۹/۶/۲۴ ۱۶:۱۵ ۲۶۲

دکتر فرزاد جهان بین "معاون فرهنگی ودانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی" به مناسبت آغاز سال تحصیلی از دبیرستان دوره اول و دوم سما 2 دختران تهران بازدید کردند.

 

 

 

معاون فرهنگی ودانشجویی دانشگاه ، ضمن بازدید از امکانات برگزاری آموزش آنلاین ومهیا کردن شرایط بهداشتی جهت حضور دانش آموزان از زحمات مدیریت و کارکنان و دبیران بهویژه در دوره مبازه با کرونا تقدیر و تشکر کرد.