دبستان سما موفق به کسب رتبه سوم رشته هندبال آموزش و پرورش استان تهران شد

۱۳۹۸/۱۰/۲ ۱۴:۱۴ ۱۶۴

اعضای تیم رشته هندبال دبستان پسرانه سما 2 تهران در مرحله استانی مسابقات ورزشی آموزش و پرورش رتبه سوم را بدست آورد.

این مسابقات در آذرماه برگزار گردید و بیش از 10 تیم دانش آموزی به رقابت با هم پرداختند در پایان مسابقه از تیم های برگزیده با لوح سپاس تقدیر شد .

مسئولین مدرسه نیز اعضای تیم به طور شایسته ای با اهدای جوایز استقبال کردند.