بزرگداشت روز دانشجو در سما تهران

۱۳۹۸/۹/۱۷ ۱۲:۰۷ ۲۲۶

دانشجو واژه ی مقدسی است که  نماد عدالتخواهی و استکبار ستیزی است که روند توسعه کشور و تحولات جامعه نقش موثری را ایفا می کند ، واحد فرهنگی، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره حماسه آفرین این روز ،طی ویژه برنامه این روز به دانشجویان عزیز تبریک گفت.