کسب رتبه برتر واحد پژوهش آموزشکده سما ازگل

۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۴:۰۷ ۲۸۶

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ازگل در ارزیابی عملکرد  بخش پژوهشی در سال 97 در میان آموزشکده های درجه کوچک موفق شد عنوان رتبه عالی را از سوی سازمان سما دریافت کند. واحد پژوهش سازمان سما طی ارزیابی گسترده و مد نظر قراردادن مولفه های مختلف، از آموزشکده سما ازگل با صدور تقدیرنامه ای قدردانی کرد.