پذیرش و ثبت نام در آموزشکده های سما تهران از دانشجویان ورودی جدید دوره کاردانی

۱۳۹۸/۹/۱۳ ۱۲:۵۱ ۱۸۱

دارندگان مدرک تحصیلی فنی و حرفه ای، کاردانش ،نظری و دیپلمه های غیر مرتبط در رشته های فنی در مقطع کاردانی پیوسته بدون آزمون در محل آموزشکده ها می توانند جهت ثبت نام اقدام نمایندو از مزیای تحصیل         بهره مند گردند.