صعود کارمند سما تهران به قله یخچال استان همدان

۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۵:۱۶ ۲۴۶

"لیلا لک "کارمند آموزشکده کن قله یخچال استان همدان با ارتفاع 3580 متر را با موفقیت صعود کرد و پرچم سما را به احتراز در آورد.
" لک" موهنورد ساعی و سمایی تهران ، این بار هفتمین قله از طرح سیمرغ کوههای ایران که صعود بر فراز بام استان است را صعود می کند . 
قله یخچال یکی از قله های واقع در کوهستان الوند همدان است، که بلندترین قله در منطقه الوند می باشد
به دلیل که برف های این قله دیرتر ذوب میشود و به آن یخچال می گویند.